+0  
 
 #1
avatar
0

t = 5, so n = 35.

 Nov 30, 2020
 #2
avatar+467 
0

incorrect

 Nov 30, 2020
 #3
avatar
0

n = 42

 Dec 7, 2020

32 Online Users

avatar
avatar