+0  
 
+1
96
2
avatar+159 

Evaluate 

 May 16, 2020
 #1
avatar
+1

2 sqrt (9*8) /  (sqrt8+sqrt2)

6 sqrt8 / ( sqrt 8 + sqrt2)                          mutiply top and bottom by   sqrt8 - sqrt 2

 

(6 sqrt 8 ) * (sqrt8-sqrt2) / (8-2)

(6*8 - 6 sqrt(16)) / 6

(48 - 24)/6    = 4

 May 16, 2020
 #2
avatar+111456 
+2

    2√72

________   =

 √8  +  √2

 

 

2 √[36 * 2]

_________  =

√[4*2] + √2

 

 

2 √36 * √2

_________  =

√4 √2 + √2

 

2 * 6  * √2

_________  =

  2√2 + √2

 

 

    12 √2

________  =

√2 ( 2 + 1)

 

     12

_________   =

    (2 + 1)

 

 

     4

 

 

cool cool cool

 May 16, 2020

63 Online Users

avatar
avatar
avatar