+0  
 
0
73
1
avatar

Milja talletti 64145 € ajalle 31.3. – 28.8. ja sai talletukselleen nettokorkoa 292,4 €, kun lähdevero oli 30 %. Mikä oli talletuksen nimellinen vuotuinen korkokanta (= korkokanta, joka sisältää sekä tallettajan että verottajan osuuden)?

 Apr 25, 2023
 #1
avatar
0

This is in Finnish:

 

Milja deposited €64,145 for 31.3. – 28.8. and received a net interest of €292.4 on his deposit, when the withholding tax was 30%. What was the nominal annual interest rate of the deposit (= interest rate that includes both the depositor's and the taxpayer's share)?

 

March 31 to August 28 ==150 days

 

292.40 ==net interest before 30% tax.

 

292.40 / [100% - 30%] ==292.40 / 0.70 ==417.71 - gross amount of interest before 30% tax.

 

64,145 x [150 / 365] x R ==417.71

26,360.96 x R ==417.71

 

R==417.71 / 26,360.96 ==1.584578 % - gross annual simple interest rate.

R==292.40 / 26,360.96==1.109216% - net annual interest rate after 30% tax.

 Apr 25, 2023

2 Online Users

avatar