+0  
 
0
181
2
avatar

i en femkant er to av sidene 90 grader til sammen. De andre vinklene i femkantren er like store. hvor stor er de?

 Aug 30, 2022
 #1
avatar
0

can u translate that to english?

 Aug 31, 2022
 #2
avatar
0

\(\boxed{150}\)

540-90=450

450/3=150

 Aug 31, 2022

4 Online Users

avatar