+0  
 
+1
79
1
avatar+81 

\((0.0909...)(0.7...)\)

 Jul 25, 2020
 #1
avatar+28021 
+2

1/11  *  7/9 =.......

 Jul 25, 2020

33 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar