+0  
 
0
114
1
avatar

• Soru : Standart atmosfer şartlarında deniz seviyesine göre 15.000 metre yükseklikteki; a) Sıcaklık değeri kaçtır? (Sıcaklık ℃ cinsinden hesaplanacak.) b) Basınç değeri kaçtır? c) Yoğunluk değeri kaçtır?

 Oct 25, 2020
 #1
avatar+28819 
+1

Question: At an altitude of 15,000 meters above sea level in standard atmospheric conditions; a) What is the temperature value? (Temperature will be calculated in ℃.) B) What is the pressure value? c) What is the density value?

 

STP is sea level    T = 0o C       or  273.15 K

standard lapse rate for temperature is approx  9.8 degree C per 1000 m

0 - 9.8(15) =  - 147o C

   if you are using 15o C for standard temp at sea level     the answer would be   -132 degrees C

 Oct 25, 2020
edited by ElectricPavlov  Oct 25, 2020
edited by ElectricPavlov  Oct 25, 2020

22 Online Users