+0  
 
0
34
1
avatar

 

Bir salınım T periyodu için, bir yay sarkaç s = 56 cm'lik bir yoldan geçer. Salınım genliği nedir?

 May 7, 2020
 #1
avatar
0

56 : 4 = 14

 May 7, 2020

14 Online Users