+0  
 
0
59
1
avatar

What is $\sqrt{12 + \sqrt{12 + \sqrt{12 + \dotsb}}}$?

 Nov 22, 2021
 #1
avatar+115920 
+1

\(x=\sqrt{12 + \sqrt{12 + \sqrt{12 + \dotsb}}}\\ x=\sqrt{12+x}\)

 

 

etc

 Nov 23, 2021

39 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar