+0  
 
0
89
1
avatar

da li kad oduzimamo razlomke mora da bude isti imenilac?

 Feb 11, 2023
 #1
avatar+938 
0

Da, imenitelj mora biti isti kad se oduzimaju razlomci.

 Feb 12, 2023

6 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar