+0  
 
0
79
1
avatar

First box choices:

a. 0.71

b. 0.91

c. 1.10

 

Second box choices:

a. Circular than elongated

b. Elongated than circular

 Dec 5, 2019
 #1
avatar+109064 
+1

x^2          y^2

___  +    ____   =    1

50              9

 

The  eccentricity, e,   is given by  c  / a

 

c  = sqrt  [ a^2  - b^2 ]    =   sqrt  [ 50  - 9 ]  =  sqrt (41)

 

a  =  sqrt (50)

 

So

 

e  = sqrt (41) / sqrt (50)   ≈  .906  = .91

 

As e approaches 0,  we have  a more circular than eongated ellipse

 

As e approaches 1, we have  a more eongated than circular ellipse

 

So....this one is more elongated than circular

 

See the graph here   :  https://www.desmos.com/calculator/u6nvuljikf

 

 

 

cool cool cool

 Dec 5, 2019

22 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar