+0  
 
0
68
2
avatar

write a recursive rule for each sequence then find a9 {4,8,6,7,13/2,...}

 Mar 19, 2020
 #1
avatar
0

write a recursive rule for each sequence then find a9 {15/2, 6, 9/2, 3, 3/2,..}

 Mar 19, 2020
 #2
avatar+111360 
+1

Write a recursive rule for each sequence then find a9 {15/2, 6, 9/2, 3, 3/2,..}

 

We can write

 

15/2 , 12/2 , 9./2 , 6/2 , 3/2

 

The  recursive  rule  is

 

an+1  =  an - 3/2    where   a1  =   15/2 

 

a6  =  0

 

a7 =  -3/2

 

a8  =  -6/2

 

a9  =  -9/2

 

 

cool cool cool

 Mar 19, 2020

18 Online Users

avatar