+0  
 
0
9
1
avatar+1121 

Find the distance between the $x$-intercept and the $y$-intercept of the graph of the equation $3x - 6y = 12 + 8x - 3y$.

 Apr 5, 2024
 #1
avatar+128794 
+1

Simplify

 

-3y =  5x + 12

 

x intercept                             y intercept

0 = 5x + 12                            -3y = 12

-12 = 5x                                    y =  -4

x = -5/12

 

Distance between  x int and  y  int = 

 

sqrt [  (-5/12)^2 + (-4)^2 ] = 

 

sqrt [ 25/144  + 16 ]  =

 

sqrt [ 2329 / 144  ]   =

 

sqrt [ 2329  ] /  12   ≈   4.02

 

 

cool cool cool

 Apr 6, 2024

0 Online Users