+0  
 
+1
104
1
avatar+113 

Compute $\sqrt{64} + \sqrt{225} - \sqrt{64 + 225}$.

 

answer and explain it please

 Mar 7, 2020
 #1
avatar+613 
+2

Latex Machine: $\sqrt{64} + \sqrt{225} - \sqrt{64 + 225}$. = \(\sqrt{64} + \sqrt{225} - \sqrt{64 + 225}\)

Sqrt 64 = 8

Sqrt 225 = 15

Sqrt 64 + 225 = Sqrt 289 = 17

8+15-17 = 6

 Mar 7, 2020

24 Online Users

avatar
avatar
avatar