+0  
 
0
103
1
avatar

Expand \((2 - \sqrt{5})^3\)

 Jun 30, 2020
 #1
avatar+28021 
+1

(2-sqrt5)^2 = 4 - 4 sqrt5 +5    now multiply it again

 

(9 - 4 sqrt 5)(2-sqrt5) =    18 -17sqrt 5 +20 =    38 - 17 sqrt5    

 Jun 30, 2020

13 Online Users