+0  
 
0
169
1
avatar

Czy porównując boki figury powinniśmy porównywać najmniejszy z najmniejszym, Najwiekszy z największym, czy jak?

Guest Mar 4, 2017
 #1
avatar+92806 
0

Nie przekłada się doskonale      sad

 

Być może można spróbować użyć kilku różnych słów.

Melody  Mar 5, 2017

7 Online Users

New Privacy Policy

We use cookies to personalise content and advertisements and to analyse access to our website. Furthermore, our partners for online advertising receive information about your use of our website.
For more information: our cookie policy and privacy policy.